Bemanning

Når du leier inn arbeidskraft fra Spar Grupp 1 er det vi som har arbeidsgiveransvaret. 

EGEN WEBPORTAL 

Alle våre kunder får en egen web-portal, der du godkjenner timelister, har oversikt over alle oppdrag og bekreftelser samt tilgang til alle fakturaer og historikk. 

Du som kunde betaler avtalt pris per time, og vi tar hånd om resten.

LIKEBEHANDLINGSPRINSIPPET

Likebehandlingsprinsippet innebærer at vi i Spar Grupp 1 og du som kunde er forpliktet til å følge vikarbyrådirektivet. Dette betyr at alle som skal leies inn skal ha lik lønn og eventuelle goder som hvis de hadde vært ansatt i bedriften som leier de inn.

Dette innebærer blant annet:

  • Ansettelse
  • Arbeidsgiveravgift
  • OTP
  • Yrkesskadeforsikring
  • Lønnsadministrasjon
  • Oppfølging av ansettelsesforhold, medarbeidersamtaler etc.